Soft Skills ve VR

Soft skills jsou dovednosti potřebné k vytváření požadovaných sociálních interakcí (prezentace, klientský servis, obchodní komunikace, vyjednávání, mediace, argumentace, přesvědčování, coaching, leadership, krizové řízení). V době zvyšující se automatizace rozhoduje o úspěchu v konkurenčním prostředí právě lidský faktor - dovednosti a kompetence konkrétních pracovníků.

Virtuální realita soft skills

Slabé stránky dosavadních způsobů školení

U dosavadních metod výuky soft skills je obtížné měřit pokrok, efekt školení je posuzován subjektivním hodnocením studenta. Pro firmu není jasné, nakolik je efekt učení využíván v praxi a nelze stanovit návratnost investice. Pasivní předávání informací bez kontextu jsou učením bez praxe, školení „one size fits all" nejsou příliš účinné už proto, že různí lidé v dané situaci jednají různě.

Výhody tréninku ve VR

Trénink ve VR poskytuje autentickou zkušenost, člověk je stoprocentně přítomen a má realistické multismyslové vnímání nacvičované situace. Obzvlášť tam, kde byly tradiční metody neúčinné nebo narazily na svoje limity, dokáže virtuální trénink zprostředkovat absolutní učební efekt. Trénink mění nevyhovující návyky a získané dovednosti jsou okamžitě použitelné v praktickém životě.

VR trénink

⦁ poskytuje autentickou zkušenost potřebnou pro rozvoj měkkých dovedností
⦁ je škálovatelný, měřitelný a cenově dostupný
má absolutní učební efekt a okamžitou využitelnost v praxi
⦁ dovoluje měřit zlepšení trénované dovednosti
⦁ zvyšuje kompetenci pracovníků
⦁ je jednoznačnou konkurenční výhodou

Jak to probíhá

Podle typu trénované dovednosti může trenér volit vhodné prostředí, velikost publika, emoční naladění publika, virtuální publikum klade připravené konkrétní dotazy v reakci na komunikaci klienta, trenér může simulovat rušivé vlivy od zvuků až
po selhání techniky.

Zvolené tréninkové prostředí simuluje reálné prostředí absolutně. Klient může využít vše tak, jak bude potřebovat v dané situaci, tedy technická zařízení, počítač, powerpointovou prezentaci, online připojení.

Co klient získá

Jistotu v přípravě i provedení prezentace
⦁ Dovednosti k budování vztahu prostřednictvím efektivní komunikace
⦁ Procvičení technik přesvědčování a zapojení posluchače
⦁ Porozumění, jak doručit sdělení různým typům publika
⦁ Praktické dovednosti pro uzavření obchodu
⦁ Dovednosti pro krizovou komunikaci

Technický výstup

Obrazový záznam vystoupení včetně zpracování technické analýzy dílčích dovedností jako je oční kontakt, pohyb těla, hlasová analýza z hlediska hlasitosti, kadence, použití důrazu.

Pro koho je vhodné

Pro všechny kdo potřebují procvičit techniky přesvědčování, argumentace pro specifické situace, mediální vystoupení, chtějí překonat obavy z konkrétního vystoupení a stát se charismatickým řečníkem. Pro všechny příležitosti, kde je třeba
zvýšit sebejistotu projevu a kde tradiční způsoby školení narazily na svoje limity.

Tréninky

⦁ Veřejný projev
⦁ Magická prezentace
⦁ Byznys networking
⦁ Elevator pitch
⦁ Stress management
⦁ Job interview
⦁ Interview for Recruiters
⦁ Leadership Communication
⦁ Business Storytelling
⦁ Media training
⦁ Coaching

Na závěr

Technický rozbor a zpětná vazba zkušeného trenéra umožňuje okamžité zlepšení a opětovné protrénování v konkrétní oblasti. Zkušenosti získané tréninkem ve VR jsou autentické a jejich učební dopad a využitelnost jsou 100%. Díky VR tréninku se eliminuje riziko selhání v praxi, zvyšuje se kompetence pracovníků v oblasti sociálních dovedností a návratnost investice na školení je maximální.

Kontaktujte nás