VR Senior Pack

Virtuální realita v domovech pro seniory?

Jistě Vás napadá otázka: "K čemu je virtuální realita v domovech pro seniory dobrá, na co ji použít?"

Virtuální realita senioři

 K disociaci klientů DPS od neměnného prostředí, jejich psychických stavů a problémů. Zvláště u těch klientů, kteří jsou fixováni na vozík nebo lůžko je to často jediná možnost, jak se oprostit od každodenních stereotypů.

② K aktivizaci klientů DPS. Využívá se k tomu celá řada aplikací, které umožňují rozšířit škálu možností aktivizace a to včetně imobilních klientů. Naší velkou snahou je i vývoj aktivizačních aplikací pro DZR.

 K socializaci klientů DPS, jako nástroj jímž lze snadno probouzet lokální paměť a s ní spojené zážitky a vzpomínky (při práci se skupinou). To umožňuje vnášet nová témata do rozhovorů a diskusí klientů.

K sexuální asistenci klientů DPS, jako náhražka často nevhodných videí na privátních zařízení klientů nebo sexuálních asistentek tam, kde to není příliš velké tabu.

Jak virtuální realitu v DPS efektivně používat vám ukážeme a zdarma proškolíme váš personál nejenom po stránce její obsluhy, ale i z metodického hlediska. Naším cílem je, aby se VR stala součástí každodenní práce zaměstnanců jednotlivých CSS, DPS a DZR.

Pro jednoduchost a uživatelskou příjemnost jsme:

 Vybrali a otestovali VR aplikace vhodné pro seniory.
Vymysleli a připravili způsob snadného financování.
 Vytvořili vzdálený přístup na jednotlivá VR zařízení, abychom vám mohli poskytovat servis.
 Zařadili do výbavy výhradně bezdrátové VR brýle, které se nemusí připojovat k počítači a umožňují snadnou obsluhu.
 Vybavili software účinnou anti-virouvou ochranou.

Díky tomu se VR senior pack stáva neocenitelným pomocníkem aktivizačních a sociálních pracovníků. Lepší než další slova jsou tato referenční videa.

 

Kontaktujte nás