VR Health Pack

Health pack – Virtuální realita ve zdravotnictví a péči o zdraví

VR umožňuje široké využití v oblasti péče o zdraví. Pomáhá získávat profesionální jistotu a zručnost lékařům i sestrám, zvyšuje efektivitu při obsluze a servisu zdravotnické techniky, mění život a zdraví pacientů. VR najde využití v následujících oblastech.

vl-health.png

① Trénink, zvýšení efektivity, získání praktických dovedností

Nejefektivnější způsob získání dovedností je učení se praktickou zkušeností. Prožitek ve VR je pro mozek člověka stejný jako kdybychom ho prožívali ve skutečnosti.

Z toho důvodu trénink ve VR odpovídá reálnému provedení operace, umožňuje studentům/začínajícím lékařům zvýšit počet provedených operací, v důsledku toho se zvyšuje jejich jistota při provádění úkonů, snižuje riziko při reálné operaci, zrychlují a zpřesňují operační postupy.

To samé platí pro nácvik postupů inženýrů a techniků při obsluze a servisu zdravotnické techniky.

Učení mediků ve VR ve srovnání s dovednostmi získávanými na kadaverech popř. trenažerech umožňuje zprostředkovat co nejvěrnější prožitek, vytvořit scénář včetně neobvyklých situací a zvýšit praktickou zapamatovatelnost postupů, získat reálnou zpětnou vazbu a určit konkrétní oblasti nutné k dalšímu zlepšování. Možnost „vstoupit do organismu" a pozorovat operační zásah či působení farmak zase zlepšuje porozumění praktickému působení léčby.

Trénink lékařů

⦁ nácvik nových operačních postupů lékaře
⦁ nácvik robotické operace
⦁ nácvik týmové souhry pro náročné operace
⦁ získání jistoty v dovednostech a operačních postupech mladých lékařů

Trénink techniků a inženýrů

⦁ zvýšení efektivity v rozhodování při krizových situacích
⦁ nácvik a zefektivnění postupů v krizových situacích
⦁ adaptační proces nových pracovníků

Výuka mediků

⦁ nácvik operačních postupů studentů
⦁ zlepšení praktických dovedností
⦁ prožití důsledků špatně provedených operačních úkonů
⦁ možnost vstoupit do lidského těla
⦁ vizualizace dopadu operačních postupů a působení léků
⦁ projevy nemoci ve vnitřním prostředí člověka a působení léčby
⦁ efektivní zpětná vazba k úrovni profesionálních dovedností

② Duševní zdraví , psychologie, prevence

VR je unikátní možnost přenést pacienta do prostředí, které mu způsobuje úzkost. Scénáře ve VR se využívají k překonávání strachu z výšek, létání, vody, uzavřeného prostoru, davu lidí apod. Možnosti využití VR se ukazují i v oblasti péče o lidi s mentálním postižením, seniory s demencí a to ať pro zlepšování konkrétních dovedností nebo jen zlepšení nálady změnou prostředí. (viz Senior pack)

③ Rehabilitace

Rehabilitace s využitím VR prokazatelně zrychluje zlepšování stavu. VR a variabilita scénářů pomáhá pacientům zlepšit a udržet koncentraci, cvičení vnímat jako zábavu a dobrou náladu si udržet i tam, kde jde o dlouhodobou rehabilitaci, což příznivě ovlivňuje celkové možnosti uzdravení.

④ Marketing, edukace veřejnosti, farmaceutické firmy

VR je silný marketingový nástroj. Zdravá veřejnost a pečující personál může lépe chápat stav nemocných např. co vidí a jak vnímá okolí člověk při záchvatu migrény, co čeká s člověka s Parkinsonem v běžných situacích.

Farmaceutické firmy využívají scénáře k edukaci pacientů i jejich okolí, v důsledku prožitku dochází k větší podpoře pacienta jeho okolím a zvyšuje se i zodpovědnost a disciplína pacientů při samotné léčbě.

Závěrem

Využívání VR pro zlepšení přesnosti a účinnosti současných postupů v léčbě pacientů bude v příštích letech narůstat. Jak poskytovatelé péče, tak pacienti tu mají obrovské možnosti, ty jsou limitovány jen naší vlastní představivostí, jak nové technologie využít.

Kontaktujte nás