Hard Skills ve VR

VR je ideální tréninkové prostředí pro zdokonalování hard skills, tedy těch dovedností, které jsou potřebné pro konkrétní profesi v konkrétní firmě.

Lze využít všude tam, kde školení pracovníků probíhá na reálných technologiích, kdy je pro zaškolení nutné přerušení běžného provozu výroby, kdy se mění zaběhnutý výrobní postup a je třeba osvojit si nové postupy, kdy při tréninku na drahém zařízení hrozí riziko jeho poškození.

Virtuální realita hard skills

VR je často využíváno pro oblast bezpečnosti práce. Školením BOZP musí ze zákona projít každý nový pracovník. Tradiční metody školení jsou postaveny na přednášce s promítnutím ilustračních obrázků nebo videí. Pracovníci považují školení za nudnou povinnost, změna vnímání nastává bohužel až v okamžiku, kdy dojde v jejich bezprostředním okolí k pracovnímu úrazu. Řadu rizik si do té doby nepřipouští.

VR školení umožňuje autentický prožitek. Scénář je postaven na reálné situaci, prožití situace bez respektování pravidel BOZP a s dodržením pravidel. Prožitek skutečného zranění má 100% učební efekt a míra dodržování pravidel BOZP se automaticky zvyšuje.

Výhody školení pracovníků ve VR

šetří náklady spojené s přerušením výroby
⦁ šetří náklady na opotřebování zařízení
⦁ snižuje riziko poškození přístroje/linky
zvyšuje efektivitu učebního procesu
⦁ zvyšuje kompetenci pracovníků
⦁ zvyšuje jistotu pracovníků v nových náročných postupech
⦁ nácvikem reálných postupů snižuje riziko selhání v praxi
⦁ zvyšuje sehranost týmových úkonů
⦁ umožňuje školení v mateřském jazyce zahraničních pracovníků
⦁ maximalizuje návratnost investice

Jak to probíhá

1. Definujeme oblast školení

Vaše firma definuje požadavky na oblast školení. My doporučíme nejefektivnější scénář pro danou oblast. V našem týmu jsou lidé se zkušeností z výrobních závodů, manažeři, školitelé a konzultanti s dlouholetou praxí, 3D designéři a vývojáři a všichni jsme nadšení technologií VR a jejími možnostmi.

2. Spolu tvoříme obsah

Jakmile odsouhlasíme, co je třeba školit a jaký je požadovaný cíl, začneme tvořit obsah. Nejčastěji tvoříme nový scénář a s vámi konzultujeme kroky scénáře tak, aby maximálně odpovídal učebnímu záměru. Vyzkoušené postupy z tradičních metod školení, můžeme do scénáře zapracovat a zvýšit jejich efektivitu propojením s virtuální realitou.

3. Maximalizujeme hodnotu školení

Pro vás je důležité, aby školení mělo co největší efekt. Scénář ve VR umožňuje školení pracovníků v jakémkoliv místě, jakmile je scénář hotov, je k použití pro všechna oddělení nebo pobočky, které ho mohou potřebovat. Školení může probíhat v libovolném čase, může ho absolvovat jednotlivec stejně jako tým. Výsledky školení jsou měřitelné. Scénář se dá okamžitě přizpůsobit novým podmínkám a potřebám firmy.

Školení ve VR – když je práce zábava

Kontaktujte nás