Prezentační dovednosti

Nácvik prezentačních dovedností

Máte strach z veřejného vystupování, potřebujete ladit prezentační dovednosti nebo Vás čeká prezentace v cizím jazyce? Pomůžeme vám!

Princip je velmi jednoduchý a vědecky podložený. V průběhu posledních 15 let proběhla řada výzkumů a studií, které zkoumaly vliv virtuální reality na fyzickou i psychickou stránku člověka, a několik studií bylo zaměřeno i na prezentování ve virtuální realitě. Výsledky hovoří jasně, pro lidský mozek neexistuje téměř žádný rozdíl mezi VR a reálnou situací.

Jako jediní v České republice takto využíváme program Virtual Orator. Jedná se o trénování prezentačních dovedností ve virtuální realitě, kdy se dá nastavit místo, počet posluchačů (1-128), složení obecenstva, jejich přístup k prezentujícímu a míra vyrušování, vnější vlivy (sanitka, popeláři, hluk města, větrák, sms…) a předem připravené otázky, které celou zkušenost výrazně personalizují.

Program virtuálního prostředí sleduje různé aspekty prezentování, jako je složení prezentace, práce s hlasem (monotónnost, zaujetí publika atd.), oční kontakt s publikem - a to vše přenáší do grafického zpracování výstupů. Zároveň je celý projev nahráván na kameru (zpětná vazba na neverbální projev). Výsledkem celého procesu jsou jasné a konkrétní instrukce ke zlepšení veřejného vystupování, a to jak pro naprosté začátečníky, tak i zkušené profesionály.

Během nácviku tak účastník získává reálnou zkušenost, že náročnou situaci již zvládl. A na jejím základě mu v reálné situaci již mozek pomůže takové situace snáze a beze strachu zvládat.

A co je nejlepší? Nácvik prezentačních dovedností ve virtuální realitě propojujeme na náš projekt Kompetenční Akademie. Jedná se o unikátní vzdělávací systém, který dokáže účastníkům garantovat, že získané dovednosti začnou ihned využívat ve své praxi. Naší největší novinkou je výcvik Magnetizující prezentace, zaměřený na prezentační dovednosti a jejich následný nácvik ve virtuální realitě.

Shrnutí

⦁ Jediní v ČR
⦁ Okamžitá zpětná vazba a zlepšení
⦁ Všechny světové jazyky
⦁ Oční kontakt
⦁ Práce s hlasem
⦁ Složení prezentace
⦁ Neverbální projev
⦁ Špičková technologie HTC Vive

Reference

„Osobně mě překvapilo, i když člověk ví, že prezentace neprobíhá v reálném životě, a přesto tělo reaguje stejně jako při skutečné události. Zároveň oceňuji profesionální přístup lektora.“ - Mgr. Alexandra Černá (Robert Bosch, spol. s r.o.)

„Som rád, že mi to ukázalo výsledky v číslach, monotónnosť a zameranie pohľadu. Som rád aj za zhodnotenie prezentácie hneď na mieste a tipy na to, ako to zlepšiť.“ - Mgr. Ondrej Štefanič (Odborný pracovník, Úřad práce ČR)

„Trénovat prezentační dovednosti ve virtuální realitě bych doporučila všem, kteří nemají dostatek zkušeností s prezentováním, cítí při prezentování nejistotu a mají chuť na sobě pracovat.“ - Mgr. Edita Holá (Úřad práce ČR)

„Velmi přínosná se mi jeví praktická a názorná ukázka nedostatků, na které se člověk běžně nezaměřuje. Motivačně na mě působila možnost sledovat vlastní zlepšení při opakování dané prezentace.“ - Mgr. Markéta Štětková (Úřad práce ČR)

Nácvik práce s týmem ve virtuální realitě:

 

Pro koho je určen?

Osoby veřejně vystupující, jak v rodném, tak cizím jazyce (manažeři, obchodníci, marketéři, úředníci, politici...), kteří se veřejného vystupování obávají, nemají s veřejným vystupováním zkušenost nebo jen potřebují vystupovat maximálně profesionálně.

Kontaktujte nás