Koučování ve VR

Zapojení virtuální reality do procesu koučování lze z pohledu koučovaného vnímat za průlomové, neboť umožňuje dosud nekoučovatelným osobám (technicky a pragmaticky smýšlející lidé) využít metody koučování k dosažení změny v jejich pracovním či osobním životě. Pro ostatní se jedná o urychlovač a usnadňovač celého procesu změny.

Virtuální realita koučování

① Systemické koučování

Do virtuální reality jsme přenesli část koučovacího rozhovoru ze systemického koučování. Jedná se o jeho zásadní a transformační část, kdy si koučovaný definuje cílový stav, kterého chce dosáhnout a ve svých představách se do tohoto stavu přenáší a prožívá jej.

Zde virtuální realita dokáže pomoci lidem, pro které není práce s prožíváním a představou přirozená. Koučovaný se dostává do prostředí, které mu simuluje cílový stav a místo představ si celou situaci ve virtuální realitě sám dotváří ať formou malování, psaní, vkládání obrázků či objektů. Díky tomu na novou situaci začne tělo automaticky reagovat a celou situaci prožívá stejně, jako kdyby se právě reálně odehrávala.

② NLP

Druhou možností, kdy virtuální realitu využíváme, jsou NLP (neuro-lingvistické programování) techniky, které se z části nebo celé ve virtuální realitě odehrávají. Nejčastěji se jedná o práci s abstraktními strachy (strach z neúspěchu, bezmoc...), s rozhodováním nebo s řešením situací s druhou osobou. V tomto případě slouží virtuální realita ke "zhmotnění" tématu (psaním, umístěním obrázků či objektů do prostoru), jeho uchopení (možnost manipulace s daným tématem - zvětšování, zmenšování...), či zažití si rozhovoru z pozice pozorovatele.

Díky tomu si koučovaný nemusí nic představovat, ale rovnou nechává danou situaci působit na své tělo, na kterém se díky tomu naučí rozpoznávat jeho reakce, které mu lépe než logika ukážou pro něho nejužitečnější cestu.

Kontaktujte nás