VR JIP - počátek projektu

APLIKACE PRO NÁCVIK OVLÁDÁNÍ PŘÍSTROJŮ A ŘEŠENÍ NE TAK ČASTÝCH SITUACÍ PRO ZDRAVOTNÍ PERSONÁL

Nácviková aplikace ve virtuální realitě. Jejím hlavním smyslem je rychlé a efektivní zaučení zdravotnického personálu pro zvládání obtížných situací a obsluhy přístrojů na jednotce intenzivní péče. Díky aplikaci lze simulovat kritické situace, a tím zaučovaný zdravotní personál získá zkušenost a jistotu. A to celé se odehrává v bezpečném prostředí a bez ohrožení života pacienta.


Většina odborníků shoduje na tom, že může v blízké i střednědobé budoucnosti dojít k opakování pandemické situace ať s COVID-19 či obdobným onemocněním. Díky aplikaci budou mít vždy nemocnice dostatek odborného personálu pro obsluhu lůžek jednotek intenzivní péče.