REFERENCE: VR Edu Pack

Reference ze Střední průmyslové školy strojní a stavební v TÁBOŘE.

Protože jsme si vědomi nástupu nových trendů do praktického života našich absolventů, rozhodli jsme se investovat do smysluplné virtuální reality. Tedy takové, která bude sloužit k výuce formou sdíleného virtuálního pracovního prostoru, a současně v ní bude možno i smysluplně pracovat – tzn. importovat vlastní modely, vyvíjet nové světy a prostředí v metaverzu NEOS a programovat.

Z tohoto důvodu padla naše volba na českobudějovickou společnost Virtual lab s.r.o., která nám nabídla svůj produkt VR Edu Pack. Vše bylo dodáno dle dohody a virtuální realita svými možnostmi překonala naše očekávání. Zaujala nejen studenty, ale i odborné učitele, a to tak, že od školního roku 2020/2021 se stává integrální součástí výuky.

Díky podpoře pana Andreje Braguci a vstřícného přístupu celého Virtual labu, se nám podařilo vše realizovat hladce a bez větších problémů. Vzhledem k dobré zkušenosti a funkčnosti VR Edu Packu počítáme i do budoucna s dalším navýšením počtu brýlí tak, abychom byli schopni pokrýt veškeré požadavky výuky.

 

Mgr. Miroslav Candra

Střední průmyslová škola strojní a stavební, Tábor